Kariyer

LANSMAN BİLGİSAYAR başarıya giden yolun çalışanlarının yetenek ve performansına bağlı olduğuna inanır. Seçme ve işe almada ,global bakış açısı ve proaktif yaklaşım ile LANSMAN BİLGİSAYAR’un geleceğe yönelik işgücü ihtiyaçlarını hedefler. 

 

Nitelikli iş gücünün gerektirdiği iş veren olmayı hedefleyerek LANSMAN BİLGİSAYAR’ı geleceğe taşıyacak LANSMAN BİLGİSAYAR değerlerine sahip,işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı öngörür.

 

Bu nedenle yöneticilerinden; 

Tüm çalışanların haklarına saygı duymalarını,

Onların yeteneklerini geliştirmelerini, beceri ve potansiyellerini optimal bir biçimde kullanmalarını sağlayacak ortam yaratmalarını,

Bilgi paylaşımını ve açık diyalogu teşvik etmelerini,

Ödüllendirmede performansı ve elemanlarının LANSMAN BİLGİSAYAR'ın başarısına olan katkısını ön plana çıkarmalarını bekler. 

LANSMAN BİLGİSAYAR her zaman yenilikçi bir şirket olduğu için değişimi bir fırsat, gelinen noktadan tatmin olmayı da bir tehlike olarak görür. Yeni trendleri henüz daha oluşma aşamasında fark etme ve alışılagelmişin dışındaki yeni fikirlere açık olma yönetim anlayışımızın temelini oluşturan olgulardır. Ekip çalışması başarıların temeli olarak görülmekte, bilgilerin paylaşımının şirket başarısını yükselteceğine inanılmaktadır. 

 

Bu değerlere saygı duyan yol arkadaşlarımızla tanışmaktan memnun oluruz.